Stuck

Stuck is when you do not have the courage to live on, yet do not have the courage to end up.

Advertisements

Rainbow

Biết cuộc đời không phải lúc nào cũng toàn màu hồng, nhưng vì từ trước đến giờ sống đơn giản quá, suy nghĩ đơn giản quá nên khi trải qua những mặt tối của xã hội mới thấy cuộc đời này đầy rẫy những phức tạp, lừa lọc và xảo trá.

Muốn sống đơn giản cũng khó lắm.

————-

Knowing that life is not always cupcake and rainbow, however as I have lived this life so simply with simple thinking, then when I have to experience the dark side of the society, I have found that this life is actually full of complexity, swindling and cunningness.

It is hard to live simply.