Sword Lake’s sky

My sea and sky (part 7)

Nhân một ngày rất chán, mình đi tản bộ ở hồ Hoàn Kiếm.

Dù rất nhiều thứ có đổi thay thì bầu trời vẫn luôn đẹp như vậy.

Advertisements